top of page

Decoupling, quantifying, and restoring aging-induced Zn-anode losses in aqueous zinc batteries

Joule, 2023. Shengda D. Pu, Bingkun Hu, Zixuan Li,i Yuan, Chen Gong, Ziyang Ning,Chloe Chau, Sixie Yang,Shengming Zhang, Liquan Pi, Yuanbo T. Tang, Jili Yue, T. James Marrow, Xiangwen Gao, Peter G. Bruce, Alex W. Robertson


https://doi.org/10.1016/j.joule.2023.01.010

Comentarios


bottom of page